Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

                                                                                                                                                                               RETURN TO MAIN

ΒΧ= Βιοανόργανη Χημεία

ΕΘΒ-ΜΒ= Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας

ΦΦΒΜΒΧ= Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές και βιοχημικές μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία.

ΕΦΦΤ= Εργαστήριο φασματοσκοπικών και φυσικοχημικών τεχνικών

ΒΦΔ= Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης

 

ΟΚΤΩΜΒΡΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

5-Νοε

12-Νοε

19-Νοε

26-Νοε

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

6-Νοε

13-Νοε

20-Νοε

27-Νοε

 

ΤΡΙΤΗ

31-ΟΚΤ

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Α. ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ.

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΚΑΘ

Ε. ΠΑΝΟΥ

7-Νοε

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Χ.  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΚΑΘ

Ε. ΠΑΝΟΥ

14-Νοε

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Χ.  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΚΑΘ

Ε. ΠΑΝΟΥ

21-Νοε

 

 

 

 

 

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΚΑΘ

Ε. ΠΑΝΟΥ

28-Νοε

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Γ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ.

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΚΑΘ

Μ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

1-Νοε

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Θ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

8-Νοε

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Α. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Α. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

15-Νοε

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ. Θ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ. Θ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

22-Νοε

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ. Θ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ. Θ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

29-Νοε

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ. Θ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ. Θ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

 

ΠΕΜΠΤΗ

2-Νοε

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

9-Νοε

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

16-Νοε

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

23-Νοε

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

30-Νοε

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3-Νοε

[1] 12.00-15.00

ΒΧ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘ.

Ν ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ

10-Νοε

 

 

 

 

17-Νοε

 

 

 

 

24-Νοε

[1] 15.30-18.30

ΒΧ

ΚΑΘ

Γ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ.

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

4-Νοε

11-Νοε

18-Νοε

25-Νοε

 

 

 


 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

 

ΒΧ= Βιοανόργανη Χημεία

ΕΘΒ-ΜΒ= Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας

ΦΦΒΜΒΧ= Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές και βιοχημικές μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία.

ΕΦΦΤ= Εργαστήριο φασματοσκοπικών και φυσικοχημικών τεχνικών

ΒΦΔ= Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 

6η Εβδομάδα

7η Εβδομάδα

8η Εβδομάδα

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

3-Δεκ

10-Δεκ

17-Δεκ

24-Δεκ

31-Δεκ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

4-Δεκ

11-Δεκ

18-Δεκ

25-Δεκ

 

ΤΡΙΤΗ

 

5-Δεκ

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΣ.

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΔΡ

Ι. ΣΑΙΝΗΣ

12-Δεκ

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΣ.

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΔΡ

Ι. ΣΑΙΝΗΣ

19-Δεκ

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Μ ΛΟΥΛΟΥΔΗ.

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΔΡ

Ι. ΣΑΙΝΗΣ

26-Δεκ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

6-Δεκ

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Θ. ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Θ. ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ

13-Δεκ

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Α ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Α ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

20-Δεκ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-Δεκ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

7-Δεκ

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

14-Δεκ

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

21-Δεκ

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

28-Δεκ

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1-Δεκ

8-Δεκ

15-Δεκ

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Γ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

22-Δεκ

29-Δεκ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

2-Δεκ

9-Δεκ

16-Δεκ

23-Δεκ

30-Δεκ

 

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

 

ΒΧ= Βιοανόργανη Χημεία

ΕΘΒ-ΜΒ= Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας

ΦΦΒΜΒΧ= Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές και βιοχημικές μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία.

ΕΦΦΤ= Εργαστήριο φασματοσκοπικών και φυσικοχημικών τεχνικών

ΒΦΔ= Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

9η Εβδομάδα

10η Εβδομάδα

11η Εβδομάδα

12η Εβδομάδα

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

7-Ιαν

14-Ιαν

21-Ιαν

28-Ιαν

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

1-Ιαν

8-Ιαν

15-Ιαν

22-Ιαν

29-Ιαν

 

ΤΡΙΤΗ

2-Ιαν

 

 

 

 

 

9-Ιαν

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Σ.  ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ,

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΔΡ

Χ. ΜΠΑΝΤΗ

16-Ιαν

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Α ΓΑΡΟΥΦΗΣ,

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΔΡ

Χ. ΜΠΑΝΤΗ

23-Ιαν

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Κ ΜΗΛΙΟΣ

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΔΡ

Χ. ΜΠΑΝΤΗ

30-Ιαν

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Ι ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΚΑΘ.

Β. ΜΠΟΥΜΠΑ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

3-Ιαν

 

 

 

 

 

10-Ιαν

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Γ. ΨΩΜΑΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Γ. ΨΩΜΑΣ

17-Ιαν

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Κ. ΜΗΛΙΟΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Κ. ΜΗΛΙΟΣ

24-Ιαν

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Ε. ΜΑΝΟΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Ε. ΜΑΝΟΣ

31-Ιαν

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Ε. ΜΑΝΟΣ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Ε. ΜΑΝΟΣ

 

ΠΕΜΠΤΗ

4-Ιαν

 

 

 

11-Ιαν

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ

 Α ΤΣΙΠΗΣ

18-Ιαν

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ

Α ΤΣΙΠΗΣ

25-Ιαν

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ

N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5-Ιαν

12-Ιαν

19-Ιαν

26-Ιαν

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

6-Ιαν

13-Ιαν

20-Ιαν

27-Ιαν

 

 

 

 


Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

 

ΒΧ= Βιοανόργανη Χημεία

ΕΘΒ-ΜΒ= Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας

ΦΦΒΜΒΧ= Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές και βιοχημικές μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία.

ΕΦΦΤ= Εργαστήριο φασματοσκοπικών και φυσικοχημικών τεχνικών

ΒΦΔ= Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

12η Εβδομάδα

13η Εβδομάδα

14η Εβδομάδα

15η Εβδομάδα

16η Εβδομάδα

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

4-Φεβ

11-Φεβ

18-Φεβ

25-Φεβ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

5-Φεβ

12-Φεβ

19-Φεβ

26-Φεβ

 

ΤΡΙΤΗ

 

6-Φεβ

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Α ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ

 

[2] 18.00-21.00

ΕΘΒ-ΜΒ

ΚΑΘ.

Β. ΜΠΟΥΜΠΑ

13-Φεβ

 

[1] 15.00-18.00

ΒΧ

ΚΑΘ

Α ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ

 

 

 

 

 

20-Φεβ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

[1] 15.00-18.00

Βιοανόργανη Χημεία

 

 

 

 

 

27-Φεβ

 

ΠΑΡΟΥΣΙ’ΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

7-Φεβ

 

[3] 15.00-18.00

ΦΦΒΜΒΧ

ΚΑΘ.

Θ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ

 

[4] 18.00-21.00

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Θ. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ

 

 

14-Φεβ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-Φεβ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-Φεβ

 

ΠΑΡΟΥΣΙ’ΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

[2] 15.00-18.00

Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας

 

ΠΕΜΠΤΗ

1-Φεβ

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ

Α ΤΣΙΠΗΣ

 

 

 

8-Φεβ

 

[5] 15.00-18.00

ΒΦΔ

ΚΑΘ

N. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

 

15-Φεβ

 

 

 

 

 

 

 

 

22-Φεβ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

[3] 15.00-18.00

Εργαστήριο φασματοσκοπικών και φυσικοχημικών τεχνικών

1-Μαρ

 

ΠΑΡΟΥΣΙ’ΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2-Φεβ

[4] 15.30-18.30

ΕΦΦΤ

ΚΑΘ.

Γ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Φεβ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-Φεβ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-Φεβ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Μαρ

ΠΑΡΟΥΣΙ’ΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

 

[4] 15.00-18.00

Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

3-Φεβ

10-Φεβ

17-Φεβ

24-Φεβ

 

 

 


 

B ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

ΈΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Β Εξαμήνου οι φοιτητές ασκούνται στα παρακάτω εργστήρια-μαθήματα

 

[1] Εργαστήριο εισαγωγής στην έρευνα

 

[2] Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων  και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά  με το ερευνητικό πεδίο  της διπλωματικής εργασίας

 

[3] Έναρξη της μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης.

 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

 

1

2

3

4

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 

 

5

6

7

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

4-Μαρ

11-Μαρ

18-Μαρ

25-Μαρ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

1-Απρ

8-Απρ

15-Απρ

22-Απρ

29-Απρ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

5-Μαρ

12-Μαρ

19-Μαρ

26-Μαρ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

2-Απρ

9-Απρ

16-Απρ

23-Απρ

30-Απρ

ΤΡΙΤΗ

 

6-Μαρ

13-Μαρ

20-Μαρ

27-Μαρ

 

ΤΡΙΤΗ

3-Απρ

10-Απρ

17-Απρ

24-Απρ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

7-Μαρ

14-Μαρ

21-Μαρ

28-Μαρ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

4-Απρ

11-Απρ

18-Απρ

25-Απρ

 

ΠΕΜΠΤΗ

1-Μαρ

8-Μαρ

15-Μαρ

22-Μαρ

29-Μαρ

 

ΠΕΜΠΤΗ

5-Απρ

12-Απρ

19-Απρ

26-Απρ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2-Μαρ

9-Μαρ

16-Μαρ

23-Μαρ

30-Μαρ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6-Απρ

13-Απρ

20-Απρ

27-Απρ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

3-Μαρ

10-Μαρ

17-Μαρ

24-Μαρ

31-Μαρ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

7-Απρ

14-Απρ

21-Απρ

28-Απρ

 

 

 

 

ΜΑΙΟΣ

7

8

9

10

11

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

11

12

13

14

15

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

6-Μαϊ

13-Μαϊ

20-Μαϊ

27-Μαϊ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

3-Ιουν

10-Ιουν

17-Ιουν

24-Ιουν

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

7-Μαϊ

14-Μαϊ

21-Μαϊ

28-Μαϊ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

4-Ιουν

11-Ιουν

18-Ιουν

25-Ιουν

ΤΡΙΤΗ

1-Μαϊ

8-Μαϊ

15-Μαϊ

22-Μαϊ

29-Μαϊ

 

ΤΡΙΤΗ

 

5-Ιουν

12-Ιουν

19-Ιουν

26-Ιουν

ΤΕΤΑΡΤΗ

2-Μαϊ

9-Μαϊ

16-Μαϊ

23-Μαϊ

30-Μαϊ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

6-Ιουν

13-Ιουν

20-Ιουν

27-Ιουν

ΠΕΜΠΤΗ

3-Μαϊ

10-Μαϊ

17-Μαϊ

24-Μαϊ

31-Μαϊ

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

7-Ιουν

14-Ιουν

21-Ιουν

28-Ιουν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4-Μαϊ

11-Μαϊ

18-Μαϊ

25-Μαϊ

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1-Ιουν

8-Ιουν

15-Ιουν

22-Ιουν

29-Ιουν

ΣΑΒΒΑΤΟ

5-Μαϊ

12-Μαϊ

19-Μαϊ

26-Μαϊ

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

2-Ιουν

9-Ιουν

16-Ιουν

23-Ιουν

30-Ιουν

 


ΈΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Β Εξαμήνου οι φοιτητές ασκούνται στα παρακάτω εργστήρια-μαθήματα

 

[1] ΕΕΕ= Εργαστήριο εισαγωγής στην έρευνα

[2] ΣΒΔΑΠΔΕ= Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων  και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά  με το ερευνητικό πεδίο  της διπλωματικής εργασίας

[3] Έναρξη της μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

16

17

18

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

1-Ιουλ

8-Ιουλ

15-Ιουλ

22-Ιουλ

29-Ιουλ

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

 

2-Ιουλ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

[1] ] ΕΕΕ

[2] ΣΒΔΑΠΔ

9-Ιουλ

16-Ιουλ

23-Ιουλ

30-Ιουλ

ΤΡΙΤΗ

 

 

 

3-Ιουλ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

[1] ] ΕΕΕ

[2] ΣΒΔΑΠΔ

10-Ιουλ

17-Ιουλ

24-Ιουλ

31-Ιουλ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

 

4-Ιουλ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

[1] ] ΕΕΕ

[2] ΣΒΔΑΠΔ

11-Ιουλ

18-Ιουλ

25-Ιουλ

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

 

 

5-Ιουλ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

[1] ] ΕΕΕ

[2] ΣΒΔΑΠΔ

12-Ιουλ

19-Ιουλ

26-Ιουλ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

6-Ιουλ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

[1] ] ΕΕΕ

[2] ΣΒΔΑΠΔ

13-Ιουλ

20-Ιουλ

27-Ιουλ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

7-Ιουλ

14-Ιουλ

21-Ιουλ

28-Ιουλ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής
Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα

Τηλ.: (+3026510) 08420

Email:nhadjis@uoi.gr

Personal webpagehttp://users.uoi.gr/nhadjis/Hadjiliadis/Hadjiliadis_1.htm

Editor of :

Metal Complex - DNA Interactions, Wiley-Blackwell

 
Interests: metal ions in biological systems; (bioinorganic chemistry) study by physiochemical and spectroscopic methods (IR-Raman, UV-Vis, multinuclear and
  multidimensional NMR, Mössbauer etc and X-ray crystallography) of metalloenzyme models, like thiamine, SOD and others; metal based antitumor drugs,
 including Pt(II), Ru(II), Sn(IV) etc.; metal interaction with DNA and RNA constituents aminoacids and oligopeptides as enzyme models; metal induced 
carcinogennesis; thioamide charge transfer complexes of I2 and mechanism of action of antithyroid drugs; biocatalysis

 

Βιοανόργανη Χημεία

 

 


 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΡΛΕΠΕΣ

Καθηγητής
Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Τηλ.: (+302610) 996730

Email: perlepes@patreas.upatras.gr

Personal webpage: https://spyridon-perlepes.squarespace.com/

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου:  ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ

Καθηγητής

Adress: Bioinorganic Chemistry Lab, Voutes Campus  Heraklion Crete  Τ.Κ. 710 03  Τ.Θ. 2208

Τηλέφωνα +30 2810 545045+30 2810 545045

E-mail: coutsole@chemistry.uoc.gr

Personal webpage:  www.chemistry.uoc.gr/coutsolelos

ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ στην αναπνοή, Πρωτεΐνες σιδήρου (π.χ. ριβονουκλεοτιδική ρεδουκτάση, φερρεδοξίνη, ρουβρεδοξίνη κτλ.).

Φασματομετρία μαζών (MS). Μέθοδοι ιονισμού (EI, C.I, ESI, FAB, FD, MALDI-TOF), είδη θραυσματοποιήσεων.Φασματομετρία μαζών. Ανάλυση δομής. Ερμηνεία φασμάτων μαζών οργανικών ενώσεων, συνδυαστικές ασκήσεις

 

Πλαίσιο κειμένου:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Adress: Department of Chemistry, University of Crete
Voutes, 710 03 Herakleion, Crete, GREECE
tel: +30-2810-545099
komil@chemistry.uoc.gr

Personal webpage: http://www.chemistry.uoc.gr/milios/

Φάρμακα με βάση μέταλλα, όπως αντικαρκινικά Pt και άλλων μετάλλων, όπως Pd, Sn, Τi, V, Ru κτλ., ως αντιαρθριτικών, αντιβακτηριακών, αντιιικών παραγόντων κ.ά.

Ραδιοφαρμακευτικά στη διάγνωση και θεραπεία.

Μαγνητισμός: Εισαγωγή, Τύποι Μαγνητικής Συμπεριφοράς, Διαμαγνητικές και Παραμαγνητικές Επιδεκτικότητες, Η εξίσωση Van Vleck, Εφαρμογές της εξίσωσης Van Vleck, O νόμος Curie-Weiss. Μαγνητική μελέτη βιομορίων


 

Πλαίσιο κειμένου:  ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας,

Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών

Tel:+30-210-7274452

Email: cmitsop@chem.uoa.gr

Personal webpage: http://users.uoa.gr/~cmitsop/

Mεταφορά ηλεκτρονίων-Μεταλλοπρωτεΐνες. Μπλε πρωτεΐνες του χαλκού (πλαστοκυανίνη, αιμοκυανίνη κτλ). Φωτοσυνθετικά συστήματα.

Διάκριση μεταλλοσυμπλόκων ως φωτοσύμπλοκα για PDT

Απορρόφηση και εκπομπή ακτινοβολίας, ένταση φασματικών γραμμών. Απορρόφηση και εκπομπή ακτινοβολίας, ένταση φασματικών γραμμών. Μοριακή συμμετρία, κανόνες επιλογής. Ηλεκτρονική φασματοσκοπία. UV-VIS-CD –Fluorescence

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου:  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ν. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, 45110 Ιωάννινα

tel: ++30 265100 8407 (office), ++30 265100 8429 (lab)

e-mail: gmalandr@uoi.gr

Personal webpage: http://www.chem.uoi.gr/el/node/96

(α) Χημεία της αλληλεπίδρασης μεταλλικών ιόντων-πεπτιδίων

(β) Αλληλεπίδραση μεταλλικών ιόντων-πεπτιδικών μοντέλων ιστονών.

Ποτενσιομετρία, Χρήση Ποτενσιομετρικών μεθόδων στον προσδιορισμό σταθερών σχηματισμού συμπλόκων ενώσεων

 

 

Πλαίσιο κειμένου:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΤΗΛ.:2310 997790

e-mail: gepsomas@chem.auth.gr

Personal webpage: http://www.chem.auth.gr/index.php?st=129

(α) Μεταλλοπρωτεΐνες Μαγγανίου (SOD, καταλάσες, OEC, κλπ.)

(β) Μεταλλοπρωτεΐνες Ψευδαργύρου

(γ) Αλληλεπιδράσεις μετάλλων με DNA, RNA και παραγώγων τους.

Εφαρμογές των φυσικοχημικών / φασματοσκοπικών μεθόδων σε μελέτες αλληλεπίδρασης μεταλλικών ιόντων και συμπλόκων ενώσεων με βιομόρια

 

 


 

Πλαίσιο κειμένου:  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΑΡΟΥΦΗΣ

Καθηγητής

Διεύθυνση: Ανόργανη Χημεία, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλ. : +30-26510-08409

E-mail : agaroufi@cc.uoi.gr

Personal webpage: http://www.chem.uoi.gr/el/node/87

Φάρμακα με βάση μέταλλα, όπως αντικαρκινικά Pt και άλλων μετάλλων, όπως Pd, Sn, Τi, V, Ru κτλ., ως αντιαρθριτικών, αντιβακτηριακών, αντιιικών παραγόντων κ.ά.

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου:  ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΗ

Καθηγήτρια

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, 45110 Ιωάννινα

Τηλ. (+30)-26510-08418

E-mail:  mlouloud@uoi.gr

Personal webpage: http://www.chem.uoi.gr/el/node/77

Πρωτεϊνες Χαλκού

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΑΤΟΥΡΑΣ

Kαθηγητής

Adress: Department of Chemistry, University of Ioannina, 45110 Ioannina, Greece

Phone: +30 2651008417 (office),+30 2651008429 (lab)

E-mail: iplakatu@cc.uoi.gr

Personal webpage: http://users.uoi.gr/iplakatu/site/ARXIKH.htm

Διαγνωστικά φάρμακα λανθανιδίων (MRI κλπ)

 


 

Πλαίσιο κειμένου:  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ

Καθηγητής

Διεύθυνση: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ

Τηλ.: 2310996179

Email: salif@auth.gr

Personal webpage: http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/salifoglougr.htm

 

(α) Οξειδωτικό stress – νοσηρότητα-ασθένεια. Μεταλλοϊόντα στην κυτταρική (παθο)φυσιολογία με έμφαση στις νευροεκφυλίσεις (Alzheimer, Parkinson, κ.ά.).

(β) Βιολογία συστημάτων στην περιβαλλοντική χημεία μεταλλοτοξινών με επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Κινητική και θερμοδυναμική θεώρηση διαδικασιών αλληλεπίδρασης μεταλλοϊόντων με βιολογικούς στόχους.

Βιοχημικές μέθοδοι χαρακτηρισμού (μεταλλο)βιομορίων στην κυτταρική παθοφυσιολογία.  Ηλεκτροφόρηση (μεταλλο)πρωτεϊνών-DNA (π.χ. mobility shift assay), συνεστιακή μικροσκοπία, RT-PCR, Western blot ανάλυση.  Εφαρμογές

 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ

Καθηγητής
Διεύθυνση: Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48,116 35, Αθήνα

Τηλ.: +30 2107274475 και +30 2107273869

Email: tmavrom@chem.uoa.gr και tmavro@eie.gr

Personal webpage: http://users.uoa.gr/~tmavrom/CV.html

NMR [αρχές της φασ΅ατοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισ΅ού, spin, μαγνητική ροπή, διέγερση πυρήνων και περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς, φαινόμενα αποδιέγερσης και περιγραφή στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς, ελεύθερη επαγόμενη απόσβεση, μετασχηματισμός Fourier–σήμα NMR, χη΅ικές μετατοπίσεις NMR–1H (περιγραφή στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς), η παρά΅ετρος δ πολυπαραμετρική σταθερά προστασίας και παράμετροι που την επηρεάζουν, επίδραση επαγωγικού φαινομένου, επίδραση μαγνητικής ανισοτροπίας χη΅ικών δεσ΅ών, σταθερές σύζευξης NMR–1H (εξίσωση Karplus), πολλαπλότητα κορυφών, τι΅ές σταθερών σύζευξης, χημική και μαγνητική ισοδυνα΅ία πυρήνων, κβαντομηχανική περιγραφή ανάλυσης φασμάτων NMR]. Φασ΅ατοσκοπία NMR–13C, χη΅ικές ΅ετατοπίσεις 13C -πρόβλεψη χημικών μετατοπίσεων (εξίσωση Grant Paul), σταθερές σύζευξης, φαινόμενο NOE και ταχύτητα περιστροφής-διατομικές αποστάσεις, τεχνικές διπλού συντονισ΅ού, μελέτη δυνα΅ικών ισορροπιών, τεχνικές των φασ΅άτων NMR–οργανολογία, δισδιάστατη φασ΅ατοσκοπία NMR

 

 

 


 

Πλαίσιο κειμένου:

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ,

Καθηγητής

Address: Laboratory of Inorganic Chemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece

tel. xx-30-26510-08374, xx-30-26510-08362.

e-mail: shadjika@uoi.gr

Personal webpage: http://users.uoi.gr/shadjika/Hadjikakou_1/Hadjikakou_01.htm

Φάρμακα με βάση μέταλλα, ως  αντικαρκινικά, αντιβακτηριακά, κ.ά.

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Διεύθυνση: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Ιωάννινα  45110
Τηλ.: (+357)-26510 084

Email: emanos@cc.uoi.gr

Personal webpage: http://emano0.wix.com/emanos

Eισαγωγή στην κρυσταλλική κατάσταση: Το πλέγμα και η μοναδιαία κυψελίδα (δείκτες Miller και κρυσταλλικά συστήματα). Κρυσταλλική συμμετρία και νόμος του Bragg. Επίλυση δομής. Εισαγωγή στο πρόγραμμα SHELXTLWINGX) και λύση της δομής ενός πραγματικού δείγματος. Παραδείγματα δομών. Δομές βιολογικών μορίων. Τράπεζες κρυσταλλογραφικών δεδομένων

 

Δρ. Χριστίνα Ν. Μπαντή

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Διεύθυνση: Εργαστήριο βιολογικής Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλ.:  (+30) 26510-08362

Email: cbanti@cc.uoi.gr

Personal webpage:

Κυτταρική Βιολογία.

 

 


 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Professor

Address: Laboratory of Inorganic Synthetic Chemistry, Department of Chemistry, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Tel: 00-357-22892765

Email: atasio@ucy.ac.cy

Personal webpage: http://www2.ucy.ac.cy/~tasiopo/index.html

Ηλεκτροχημικές μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία (Ποτενσιομετρία-Κυκλική βολταμετρία κτλ.)

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Address: Department of Chemistry, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.

Tel: 00-357- 22892764

Email: atasio@ucy.ac.cy

Personal webpage: http://ucy.ac.cy/dir/el/component/comprofiler/userprofile/akeramid

Raman–IR. ESR (αρχές της φασματοσκοπίας ηλεκτρονικού συντονισμού spin, πολλαπλότητα απορροφήσεων).

 

 

 


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310997853

Email: tlazarides@chem.auth.gr

Personal webpage: http://www.chem.auth.gr/index.php?st=146

Διαλέξεις με θέμα τις φασματοσκοπικές μεθόδους χρονικής ανάλυσης και της χρήσης τους σε βιολογικά συστήματα

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 07594

Email: nkourkou@cc.uoi.gr, nkourkou@uoi.gr

Personal webpage: http://users.uoi.gr/nkourkou/powdll/

Διαλέξεις με αντικείμενο την βιοφυσική των φαρμακευτικών ενώσεων

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΗΣ  

Καθηγητής

Διεύθυνση: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τηλ.: (26510) 08333

Email:attsipis@uoi.gr

Personal webpage: http://chem.uoi.edu/thanos/

Διαλέξεις με αντικείμενο την βιοανόργανη υπολογιστική χημεία

 

 

 


 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΟΥ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα

Τηλ.:  (+30) 26510-08393

E-mail: epanou@cc.uoi.gr

Personal webpage: http://www.chem.uoi.gr/el/node/79

1.                AMINOΞΕΑ- ΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

2.                ΔΟΜΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ,

3.                ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (Α. ΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ, Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ)

4.                ΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣH

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ

Καθηγήτρια  Βιοχημείας (Πεπτιδοχημεία-Ανοσοχημεία):

Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα

Τηλ.:  (+30) 26510-08390, 08386

E-mailmsakarel@uoi.gr

Personal webpage: http://www.chem.uoi.gr/el/node/55

Αλληλεπιδράσεις συντονισμού  συμπλόκων μετάλλων- αζωτούχων ενώσεων-      πεπτιδίων-πρωτεϊνών. Εφαρμογές.

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ A. ΜΠΟΥΜΠΑ

Επίκουρος Καθηγητής

Διεύθυνση: Ιατροδικαστική-Τοξικολογία με έμφαση στη Δικαστική Τοξικολογία

Τηλ.: (+30) 26510-07724

Email: vboumba@uoi.gr

Personal webpage:

Εγκληματολογική Χημεία-Δικαστική τοξικολογία

 

 

 

 


 

Πλαίσιο κειμένου:  Δρ. Ιωάννης Σαϊνης

ΕΔΙΠ

Διεύθυνση: Κέντρο Βιοτραπεζας Καρκινικών Κυττάρων

Τηλ.:  (+30) 26510-07557

Email: isainis@cc.uoi.gr

Personal webpage:

Κυτταρική Βιολογία. Μικροβιακές Τοξίνες