Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων

1. Φαρμακευτικές Εταιρίες
 Janssen Biologics BV (Johnson and Johnson), Leiden
   Pharmaten
   HEPL-EPE

2. Χημικοί σε Διαγνωστικά Κέντρα Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου
3. HΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ (ΒΙΚΟΣ ΑΕ) 
4. Mέση εκπαίδευση
5.  Υπουργείο Υγειας-ΕΟΔΥ
6. Eρευνητές Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
7. Υποφήφιοι Διδάκτορες

Απόφοιτου ΔΠΜΣ μέχρι 2021-2022